Categories: General
      Date: Wed, 06 Jun 2018
     Title: Kontinuum roślin leczniczych
Galeria NEON Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności
ul. Traugutta 19-21, Wrocław

Neon Gallery, Academy of Fine Arts in Wroclaw, Poland

Wystawa: od 2. do 16. sierpnia 2018 r. (2-16 August)

Wernisaż: 2 sierpnia 2018, 17:30 - 21:00

Otwarcie: Prof. Marek Grzyb, godz. 17:45
Artist talk: godz.18:00
Guest speaker: Małgorzata Sady godz. 18:30

Performance: Vanessa Tomlinson godz.19:00
Poezja: Vicki Kelleher
Kurator: Aleksandra TrojanowskaGodziny otwarcia:
Od poniedziałku do piatku: 10.00 - 18:00

Kontinuum roślin leczniczych jest cyklem opartym na australijskich roślin z wyspy Minjerribah/North Stradbroke, kreowane eksperymentalnym procesem biochromu.

Prace na wystawie pochodza z kilku cykli:
Medicinal Plant Cycles
Unfolding Rhythms
TreeLine
Core Energy

Prace w ramach wystawy "Kontinuum roślin leczniczych" opierają się na naukach przyrodniczych oraz szerokich konsultacjach i dyskusjach z członkami społeczności Quandamooka w Minjerribah / North Stradbroke Island.

Przedstawione obrazy roślin leczniczych oparte są na fuzji materiałów organicznych i fotograficznych w procesie rozkładu, który nazywam biochromem. Biochromy są stwarzane przez rozmieszczenie próbek roślinnych na emulsjach fotograficznych i umożliwienie ich transformacji poprzez bakteryjne aktywności mikroorganizmów, które są częścią cyklicznego rozpadu i regeneracji. Ten proces wywoływania obrazów poprzez naturalny rozkład, również rejestruję fotografią poklatkową.

Nagrania dźwiękowe, towarzyszące nagraniom wideo, są fragmentami dialogów z kilkoma osobami z Quandamooka, doceniam z głębokim uznaniem ich uczestnictwo w tym projekcie. Tytuł tej wystawy odnosi się do kontinuum roślin, ich zaniku i odnowy, przekazywania wiedzy, cyklicznego czasu, pór roku i nieustającego strumienia naturalnych procesów. Poprzez tę wystawę mam nadzieję ujawnić piękno rozkładu i wznieść wyobrażenia o cyklach transformacyjnych. Ta koncentracja na roślinach leczniczych z Minjerribah ma na celu promowanie wartości i uznania dla lokalnych roślin leczniczych w kontekście aborygeńskiej wiedzy i nauk przyrodniczych.