Kontinuum roślin leczniczychGodziny otwarcia:
Od poniedziałku do piatku: 10.00 - 18:00

Kontinuum roślin leczniczych jest cyklem opartym na australijskich roślin z wyspy Minjerribah/North Stradbroke, kreowane eksperymentalnym procesem biochromu.

Prace na wystawie pochodza z kilku cykli:
Medicinal Plant Cycles
Unfolding Rhythms
TreeLine
Core Energy

Prace w ramach wystawy "Kontinuum roślin leczniczych" opierają się na naukach przyrodniczych oraz szerokich konsultacjach i dyskusjach z członkami społeczności Quandamooka w Minjerribah / North Stradbroke Island.

Przedstawione obrazy roślin leczniczych oparte są na fuzji materiałów organicznych i fotograficznych w procesie rozkładu, który nazywam biochromem. Biochromy są stwarzane przez rozmieszczenie próbek roślinnych na emulsjach fotograficznych i umożliwienie ich transformacji poprzez bakteryjne aktywności mikroorganizmów, które są częścią cyklicznego rozpadu i regeneracji. Ten proces wywoływania obrazów poprzez naturalny rozkład, również rejestruję fotografią poklatkową.

Nagrania dźwiękowe, towarzyszące nagraniom wideo, są fragmentami dialogów z kilkoma osobami z Quandamooka, doceniam z głębokim uznaniem ich uczestnictwo w tym projekcie. Tytuł tej wystawy odnosi się do kontinuum roślin, ich zaniku i odnowy, przekazywania wiedzy, cyklicznego czasu, pór roku i nieustającego strumienia naturalnych procesów. Poprzez tę wystawę mam nadzieję ujawnić piękno rozkładu i wznieść wyobrażenia o cyklach transformacyjnych. Ta koncentracja na roślinach leczniczych z Minjerribah ma na celu promowanie wartości i uznania dla lokalnych roślin leczniczych w kontekście aborygeńskiej wiedzy i nauk przyrodniczych.string(48) "Smarty error: [plugin] unable to fetch: (32766)"